آپلود شکلک (به زودی)


آپلود استیکر (به زودی)

*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
قبه خضراء
zedebatel
قبه خضراء
نتیجه عشق ......
گفتمش آغاز درد عشق چیست؟

گفت : آغازش سراسر بندگیست...

گفتمش پایان آن را هم بگو !

گفت : پایانش همه شرمندگیست...

گفتمش درمان دردم را بگو !

گفت : درمانی ندارد،بی دواست...

گفتمش یک اندکی تسکین آن !

گفت : تسکینش همه سوز و فناست.........

تاریخ درج: 1392/05/16 - 23:32